Graz St.Peter HS


zu den Projektdetails

Graz St.Peter: Turnsaal (© Swietelsky) Graz St.Peter: Turnsaal (© Swietelsky) Graz St.Peter: Turnsaal (© Swietelsky) Graz St.Peter: Turnsaal (© Swietelsky) Graz St.Peter: Turnsaal (© Swietelsky) Graz St.Peter Turnsaal: Trennvorhang gelocht (© ) Graz St.Peter Turnsaal: Trennvorhang gelocht (© ) Graz St.Peter Turnsaal: Fluchttüre flächenbündig in der Prallwand integriert (© )